เขียนระบบ mlm โปรแกรม mlm เว็บ mlm เพียง 25,000 บาท mlm software

เราพิจารณาเฉพาะท่านที่ส่งแผนธุรกิจ MLM มาเท่านั้นรบกวนส่งแผนธุรกิจมาที่:admin@webub.com, www.webUB.com

 

เราพิจารณาเฉพาะท่านที่ส่งแผนธุรกิจ MLM มาเท่านั้นรบกวนส่งแผนธุรกิจมาที่:admin@webub.com, www.webUB.com

ทดสอบโปรแกรม

http://www.webub.com/mlm/

คุณสมบัติโปรแกรม mlm

Admin (ส่วนกลาง) – สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ – กำหนด bonus ของสินค้าแต่ละรายการได้ – กำหนดเปอร์เซ็น(%) ของ upline ที่จะได้รับในแต่ละชั้น – กำหนดความกว้างที่รองรับสมาชิกในแต่ละชั้นได้ เช่น แผน 1 แตก 3 – กำหนดเปอร์เซ็น(%) bonus ได้สูงสุด 8 ชั้น – กำหนดวันที่ตัดยอด และ วันที่รักษายอดได้ – เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา สมาชิก – เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา สินค้า และ bonus ของรายการนั้น ๆ – ระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้าจาก สมาชิก – ระบบตัดสต็อกสินค้า – รายงานผลตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และรายงานย้อนหลัง เช่น ( ดูรายงานย้อนหลัง เดือน เมษายน ปี 2007 ) – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของทั้งระบบ – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา

ตัวแทนจำหน่าย (สาขา) – แสดง ค้นหา สินค้า และ bonus ของรายการนั้น ๆ – ระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้าจาก สมาชิก – แสดง ค้นหา สมาชิก – มีระบบให้สมาชิกรักษายอด ในแต่ละเดือน – เพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Downline ได้เอง – แสดงจำนวน downline ทั้งหมด – แสดง upline – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของสาขานั้น ๆ

สมาชิก (ลูกค้า) – คำนวณรายได้ลึกถึง 8 ชั้น – มีระบบให้สมาชิกรักษายอด ในแต่ละเดือน – เพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Downline ได้เอง – แสดงจำนวน downline ทั้งหมด – แสดง upline – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของสมาชิกคนนั้น ๆ

 

ระบบ mlm สำเร็จรูป เพียง 25,000 บาท/ปี

 

เราคือใคร?
เรากำลังศึกษาปริญญาโท (ที่กำลังรอส่งวิทยานิพนธ์) และเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์,โปรแกรมกว่า 10 ปี

ภาษาที่ใช้พัฒนา:
php, mysql ซึ่งเป็น open source ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

ทำไมราคาถูก?
เราต้องการวิจัยเพื่อหาข้อบกพร่องในระบบ mlm ของแต่ละแผนธุรกิจ (แต่ไม่อยากเขียนโปรแกรมแล้ววางไว้ในห้องสมุดหลังจากที่ได้ส่งงานวิจัยแล้ว ^^ )

คุณภาพจะดีไหม?
เมื่อเราส่งงานให้ท่านแล้วโปรแกรมของท่านจะต้องให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท สอบ ทุกแผนธุรกิจ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์เราต้องเขียนโปรแกรมให้ดีที่สุด เพราะหากสอบไม่ผ่านต้องรออีก 1 ปี จึงสามารถสอบใหม่

Advertisements

Comments (1)